प्रश्नामधील उत्तर

बुद्धांकडे कोणी काही प्रश्न विचारायला आला, तर बुद्ध त्याला सांगायचे ‘थांब, इथे दोन वर्ष रहा. माझ्या समीप दोन वर्षे शांततेत घालाव. मग हवं ते विचार’. एकदा एक मौलुंगपुट्ट म्हणून महान विचारवंत बुद्धांकडे आले. त्यांनी प्रश्नांची मोठ्ठीच जंत्री आणली होती. बुद्धांनी त्यांचे प्रश्न ऐकून घेतले, आणि त्यांना विचारलं “मौलुंगपुट्ट, तुम्हाला खरंच उत्तर हवं आहे? तुम्ही त्याची…

शब्दचित्र – मालवण

केव्हाची मैफिल रंगवलीये या वाऱ्याने . शांततेचा विचारही मनात येऊ शकत नाही, इतका कान आणि मन व्यापून टाकणारा घोंगावणारा वारा, आणि त्यात समुद्राने लावलेला खर्जातला सूर. अवघा परिसर अगदी या दैवी गुंजेने अगदी व्यापून टाकलाय. वास्तविक गोंगाट म्हटलं कि मन बिथरतं  , पण ह्या अनाहत नादाच्या तालासुरात ते देखील टोकदार होऊ पाहतंय, उसळी मारू पाहतंय….

शब्दचित्रे

मोबाईल फोनची क्रांती झाली, आणि कॅमेरा हा लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला. जुन्या काळी आजोबा पणजोबांचे आयुष्यभरात अतिशय मोजकेच फोटो असायचे, ते देखील बहुधा भिंतीवर लावण्याच्या सोयीसाठीच. आधी फोटो काढणं खर्चिक आणि वेळ खाऊ होतं. रोल विकत आणा,कॅमेरा नीट वापरा, रोल डेव्हलप करा, प्रिंटचे पैसे मोजा आणि मग कळायचं कि अरेच्चा, आपण तर डोळे मिटले…