मराठी टायपिंग vs Marathi typing

एके काळी मराठी टायपिंग म्हणजे करियर चॉईस असायचा. नेहमीचा कीबोर्ड सोडून मराठी कीबोर्ड शिकणं, हे एखादी नवीन भाषा शिकण्याइतकंच दिव्य होतं . पण हळू हळू टाईप ऍज यू स्पेल कीबोर्ड येऊ लागले, आणि मराठी टायपिंग सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले. तुम्हाला जर तुमचे विचार स्पेलिंगनुसार टाईप करता आले तर तुमच्या मातृभाषेत ते प्रकट होऊ शकतात, अगदी सहजतेने….